BEWEZEN BETROUWBAAR LASENT COMPUTERRUIMTES EN DATACENTERS

Brandpreventie

Brandrisico’s dienen uiterst serieus te worden genomen, waarbij de praktijk uitwijst dat 25 procent van de branden binnen de serverruimte ontstaat. Zelfs bij de best ontworpen computerruimtes en datacenters bestaat risico op brand. Daarmee is niet alleen voorkoming, maar ook detectie en blussing van cruciaal belang. Lasent beschikt over alle certificaten voor brandpreventie en brandbestrijding benodigd om computerruimtes te beschermen, waaronder het certificaat Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties.

Branddetectie

Bij het ontwerp houdt Lasent altijd rekening met brandpreventie. Daarbij hoort ook dat u snel moet kunnen ingrijpen mocht het noodlot alsnog toeslaan. Dat begint bij de detectie. Lasent werkt onder andere met ASD (Aspiration Smoke Detection) om constant te controleren op de aanwezigheid van rookdeeltjes. Dit is vele malen nauwkeuriger dan conventionele brandmelders. ASD is niet afhankelijk van de relatief hoge luchtsnelheden die binnen computerruimtes plaatsvinden en werkt daardoor continu en nauwkeurig.

Blussing

Lasent adviseert u graag over alle mogelijkheden op blusgebied. Brand bij ICT-systemen kan niet met water worden geblust en ook blusschuim zorgt voor veel schade. CO2 in hoge concentraties is dodelijk en veroorzaakt vochtafzetting en wordt sterk afgeraden. HALON is verboden vanwege het effect op de ozonlaag.

Inerte gassen worden wel gebruikt en genieten de voorkeur van Lasent. In gevallen dat inerte gassen geen gepaste oplossing zijn, kunnen chemische gassen uitkomst bieden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld met OxyReduct of OXIT mogelijk om het zuurstofgehalte in een ruimte permanent te verlagen, zonder dat de gezondheid van uw medewerkers gevaar loopt.