BEWEZEN BETROUWBAAR LASENT COMPUTERRUIMTES EN DATACENTERS

Duurzaamheid

Dankzij de kostenbesparende en duurzame oplossingen van Lasent kunt u bouwen aan een groene computerruimte of een groen datacenter. Door slimme toepassing van de nieuwste technieken kunnen zowel de kosten als de CO2-voetafdruk flink omlaag worden gebracht. De Nederlandse overheid en de Europese Unie stellen hier steeds strengere eisen aan. Door samen met ons te kijken naar energie-efficiëntie maatregelen, zorgen wij ervoor dat uw computerroom toekomstbestendig is. Bovendien kunt u door het beperken van uw energieverbruik voldoen aan milieurichtlijnen en prestatienormeringen. Zo helpt Lasent u met het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Een van de mogelijk te nemen maatregelen, is het vaststellen en verlagen van uw PUE (Power Usage Effectiveness) en EUE (Energy Usage Effectiveness). Deze eenheden meten hoeveel energie u aan overhead gebruikt ten opzichte van uw ICT. Door deze overhead laag te houden, draait uw ICT-ruimte optimaal efficiënt en kunt u aanzienlijk op uw elektriciteitsrekening besparen.

Naast het verbeteren van de energy efficiency en het verlagen van de CO2-uitstoot denkt Lasent ook op andere vlakken mee als het gaat om milieuvriendelijkheid. We werken bijvoorbeeld met milieuvriendelijke blusgassen die geen negatief effect hebben op natuur en gezondheid.