BEWEZEN BETROUWBAAR LASENT COMPUTERRUIMTES EN DATACENTERS

NEN

Onderdeel van de NEN commissie:

Dankzij de aanwezige kennis en ervaring is Lasent als kennisleider actief binnen tal van werkgroepen en brancheverenigingen. Daarin denken we mee over alle ontwikkelingen die in het vakgebied relevant zijn. Zo heeft Lasent zitting gehad in de normcommissie van het normalisatie-instituut NEN. De NEN heeft een praktijkrichtlijn opgesteld waardoor computerruimtes in Nederland naar een innovatief en technisch hoger plan zijn getrokken. Daarbij speelde de deskundigheid die binnen Lasent aanwezig is een aanzienlijke rol.

Klik hier voor meer informatie over de NPR 5313

Europese richtlijnen

Onder meer dankzij het werk dat de NEN heeft verzet, loopt Nederland in Europa voorop als het gaat om computerruimte- en datacenternormalisatie. Dat heeft ertoe geleid dat deze Nederlandse organisatie is gevraagd om mee te denken aan de Europese richtlijnen voor CENELEC. Standaarden die door CENELEC zijn opgesteld, worden uiteindelijk in heel Europa en daarbuiten doorgevoerd.