BEWEZEN BETROUWBAAR LASENT COMPUTERRUIMTES EN DATACENTERS

Ontwerp

Bij Lasent is de kennis en ervaring aanwezig om de realisatie van uw computerruimte vanaf het begin in goede banen te leiden. Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van de eisen en behoeften, voor nu en in de toekomst. Deze laten we terug komen in een Plan van Eisen (PvE). Een goed ontwerp zorgt ervoor dat u niet hoeft te corrigeren tijdens het project of na realisatie.

Eisen voor nu en de toekomst

Lasent besteedt bij het ontwerp veel aandacht aan de functie-eisen van de ruimte. Daarbij gaat het niet alleen om de eisen die op het moment zelf belangrijk zijn. Ook uw groeiwensen en de functionele uitbreidbaarheid om die te faciliteren zijn cruciaal.

Als u bijvoorbeeld behoefte heeft aan redundantie, dan moet dat direct in het ontwerp terugkomen. Bij een redundant ontworpen ruimte is het risico op verstoringen van de business minimaal. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met de aan te schaffen apparatuur. Ook de koppelingen en fail-over moeten van tevoren goed zijn uitgedacht. Dat vereist een gedetailleerde vertaling van functionele eisen naar een technisch en bouwkundig ontwerp. Diepgaande kennis van uw eisen in relatie tot de technologie en de markt is daarbij onontbeerlijk.