Lasent ondersteunt en sponsort diverse initiatieven en goede doelen. Daarnaast zijn wij continu bezig verantwoord om te gaan met het milieu; door papiergebruik te beperken, energiegebruik te minimaliseren en op allerlei andere manieren onnodige milieubelasting te voorkomen. Het grootste verschil maken we echter door vanuit onze kennis in ons vakgebied klanten te helpen hun wens op een zo verantwoord mogelijke manier vorm te geven.