Op een groot aantal van de productielocaties van deze zuivelcoöperatie wordt de komende jaren de ICT infrastructuur volledig vernieuwd. Doel hiervan is om het productieproces nog efficiënter te laten verlopen, sneller over belangrijke procesinformatie te kunnen beschikken en de beschikbaarheid te verhogen.

Als basis voor de nieuwe ICT infrastructuur wordt op iedere locatie een nieuw datacenter gebouwd. Er is door de opdrachtgever de keuze gemaakt om de uitvoering als zogenaamde “sprint-projecten” te behandelen. Dit betekent dat na het selecteren van het beste ontwerp voor de desbetreffende locatie er snel gehandeld moet worden. In de meeste gevallen dient het nieuwe datacenter na 8-10 weken live te zijn waarna de implementatie van de bekabelingsinfrastructuur en de nieuwe IT hardware uitgevoerd kan worden. De totale doorlooptijd van het project bedraagt slechts vier tot 5 maanden. Deze korte doorlooptijden in combinatie met de diversiteit op de locaties zorgt ervoor dat het keer op keer uitdagende en prachtige projecten zijn voor Lasent.

PROJECT INFORMATIE

  • Klant: Grote Nederlandse zuivelcoöperatie

  • Projectduur: 4-5 maanden per locatie

  • 2017 – 2018

TECHNISCHE SPECIFICATIES

  • Bouwkundige realisatie op basis van F60 brandwerendheid als room-in-room of outdoor toepassing

  • 6 stuks Rittal 19”racks 800x2000x1200mm

  • Redundante In-row koelinstallatie 2 x 12kW DX

  • Stroomverdeling en power distributie

  • Brandmeld- en blusgasinstallatie

  • Remote Monitoring Systeem

  • Noodstroomvoorziening

Creativiteit

Aangezien iedere productielocatie anders is, wordt er een groot beroep gedaan op de creativiteit van onze engineers en projectteams. Soms wordt inpandig een locatie toegewezen, maar in een aantal gevallen moet volledige nieuwbouw plaatsvinden. Aangezien wij vanaf onze beginjaren veel ervaring hebben met ook de fysieke bouw van een datacenter, slagen wij er keer op keer in om een uitstekend technisch ontwerp te combineren met een eveneens financieel aantrekkelijk voorstel.

Inmiddels hebben we op 2 locaties tot volle tevredenheid van de opdrachtgever nieuwe datacenters gebouwd. De gunning voor de volgende locatie is inmiddels bij ons binnen.